info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 150
เดือนนี้ 6,993
เดือนที่แล้ว 12,861
ทั้งหมด 53,649

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview34 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการจุดประกายฝัน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง จัด Big Cleaning Day ณ โรงเรียนบ้านบุยาว วันที่ 10/7/63
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง สำนักปลัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการเติมน้ำให้กับหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาในการใช้น้ำอุปโภคและบริโภคสำหรับครัวเรือน
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง โดยกองช่างได้ซ่อมบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้แก่ประชาชนเขตพื้นที่ตำบลกล้วยกว้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ได้ทำการฉีดยุง เพื่อกำจัดยุงลาย ให้กับประชาชนในเขตตำบลกล้วยกว้างทั้ง 13 หมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างได้จัดอบรมการป้องกันจาก โควิด-19 จากไวรัสโคโรน่า และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อให้ประชาชนได้ป้องกันจาก ไวรัสโคโรน่า
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ได้ดำเนินการทำความสะอาด อาคาร ห้องประชุม ในพื้นที่สถานที่ราชการ เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
language หนังสือราชการกรม
แนะนำผู้บริหาร
language ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ