องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 44
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview76

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โรคลัมปิสกิน
กิจกรรม Big Cleaning Day
ศึกษาดูงานระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่เทศบาลตำบลบุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ
พ่นยาฆ่าแมลงกำจัดพาหะของโรคลัมปีสกินในพื้นที่ตำบลกล้วยกว้าง
โครงการจุดประกายฝัน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง จัด Big Cleaning Day ณ โรงเรียนบ้านบุยาว วันที่ 10/7/63
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
แนะนำผู้บริหาร
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ