info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 67
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ3 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ5 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ6 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ7 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ8 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ9 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ10 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ11 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ12 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร