องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 63
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ12 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ11 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ10 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ9 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ8 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ7 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ6 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ5 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ4 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ3 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร