info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 137
เดือนนี้ 5,626
เดือนที่แล้ว 10,718
ทั้งหมด 45,614

folder งานติดตามการประเมินผลแผน
insert_drive_file เรื่อง ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบเดือน ต.ค.61) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง รอบเดือน ต.ค. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบเดือน เม.ย.61) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง รอบเดือน เม.ย. 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร