องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 108
folder งานติดตามการประเมินผลแผน
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง รอบเดือน ต.ค. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบเดือน ต.ค.61) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271 |
insert_drive_file รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง รอบเดือน เม.ย. 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบเดือน เม.ย.61) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร