info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 78
เดือนนี้ 5,567
เดือนที่แล้ว 10,659
ทั้งหมด 45,555

info_outline ข้อมูลการติดต่อ
การติดต่อหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ตั้งอยู่ที่ ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 สายตรงต่อท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง นายไพบูลย์ เชื้อทอง (นายกองค์การบริการส่วนตำบลกล้วยกว้าง ) เบอร์โทร 045-826158-9 065-503-2176 เว็บไซต์ www.kluaykwang.go.th
แผนที่หน่วยงาน
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร