องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 45
camera_alt ภาพกิจกรรม
Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง [25 ตุลาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โรคลัมปิสกิน [29 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรม Big Cleaning Day [28 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
ศึกษาดูงานระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่เทศบาลตำบลบุสูง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ [23 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
พ่นยาฆ่าแมลงกำจัดพาหะของโรคลัมปีสกินในพื้นที่ตำบลกล้วยกว้าง [23 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการจุดประกายฝัน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ประจำปี 2564 [8 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง จัด Big Cleaning Day ณ โรงเรียนบ้านบุยาว วันที่ 10/7/63
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง สำนักปลัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการเติมน้ำให้กับหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาในการใช้น้ำอุปโภคและบริโภคสำหรับครัวเรือน
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง โดยกองช่างได้ซ่อมบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้แก่ประชาชนเขตพื้นที่ตำบลกล้วยกว้าง
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 24 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร