องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยวให้แก่เกษตรกรในตำบลกล้วยกว้างประจำปี พ.ศ. 2566 “หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ” ระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2566 [2 มีนาคม 2566]
ประเมินความโปร่งใส่ของหน่วยงาน ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือแบบวัด EIT ประจำปี 2566 [22 กุมภาพันธ์ 2566]
ตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [21 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมสภาองค์การหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 [17 กุมภาพันธ์ 2566]
บริการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคในครัวเรือน [14 กุมภาพันธ์ 2566]
ขยะเปียกลดโลกร้อน [2 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการ "หม่องหนี่ศรีสะเกษ ตำบลกล้วยกว้างฮักแพง แต่งกายผ้าถิ่นสามชนเผ่า เข้าวัดใส่บาตร" ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 มกราคม 2566 [28 มกราคม 2566]
ประชุมโครงการทำบุญศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลกล้วยกว้าง [20 มกราคม 2566]
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [14 มกราคม 2566]
ซ่อมแซมระบบประปา บ้านขามน้อย หมู่ที่ 10 [11 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 1 - 10 (ทั้งหมด 74 รายการ)