องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
camera_alt ภาพกิจกรรม
ขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก [6 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 [13 มกราคม 2567]
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (จุดบริการประชาชน 2566) [29 ธันวาคม 2566]
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอบต.กล้วยกว้างสัมพันธ์ ร่วมกันต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 16 [29 ธันวาคม 2566]
ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง [12 ธันวาคม 2566]
ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันยุงลาย บ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 [5 ธันวาคม 2566]
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ [5 ธันวาคม 2566]
โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2566 [27 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมหม่องหนี่ศรีสะเกษตำบลกล้วยกว้างฮักแพง แต่งกายผ้าถิ่นสามชนเผ่า เข้าวัดใส่บาตร (วัดป่าดอนแก้วห้วยวะ) [27 พฤศจิกายน 2566]
กิจกรรมจัดมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้จากการใส่บาตรให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง [30 ตุลาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 - 10 (ทั้งหมด 97 รายการ)