info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 67
เดือนนี้ 5,556
เดือนที่แล้ว 10,648
ทั้งหมด 45,544

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการจุดประกายฝัน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ประจำปี 2564 [8 เมษายน 2564]
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง จัด Big Cleaning Day ณ โรงเรียนบ้านบุยาว วันที่ 10/7/63
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง สำนักปลัดโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการเติมน้ำให้กับหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาในการใช้น้ำอุปโภคและบริโภคสำหรับครัวเรือน
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง โดยกองช่างได้ซ่อมบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้แก่ประชาชนเขตพื้นที่ตำบลกล้วยกว้าง
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ได้ทำการฉีดยุง เพื่อกำจัดยุงลาย ให้กับประชาชนในเขตตำบลกล้วยกว้างทั้ง 13 หมู่บ้าน
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างได้จัดอบรมการป้องกันจาก โควิด-19 จากไวรัสโคโรน่า และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อให้ประชาชนได้ป้องกันจาก ไวรัสโคโรน่า
ผู้โพส : admin
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ได้ดำเนินการทำความสะอาด อาคาร ห้องประชุม ในพื้นที่สถานที่ราชการ เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ผู้โพส : admin
โครงการสนับสนุนหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2563 ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยส่ง บ้านไพรพะยอม หมู่ที่ 8 ตำบลกล้วยกว้าง เข้าศึกษาดูงานเพื่อต่อยอดหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้โพส : admin
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วันที่10พฤษภาคม - 10มิถุนายน 2562)
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร