info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 139
เดือนนี้ 5,628
เดือนที่แล้ว 10,720
ทั้งหมด 45,616

volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ด้วยกรณีเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
photo ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT) ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : 18 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ด้วยกรณีเหตุพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79 |
photo ประสัมพันธ์รถสูบสิ่งปฏิกูล(รถดูดส้วม) ที่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ประจำปี 2564 ฉบับที่ 1/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้างต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รับแบบและยื่นแบบแสดงรายการภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5]
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๙ - ตำบลสำโรงปราสาท รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๒๙-๐๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพรพะยอม หมู่ที่ ๘ - ตำบลสำโรงปราสาท รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๒๙-๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98 |
insert_drive_file ขั้นตอนการชำระภาษีสถานค้าปลีกน้ำมันและยาสูบ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file คำแนะนำ การชำระค่าธรรมเนียมบำรุง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไพรพะยอม หมู่ที่ ๘ - ตำบลสำโรงปราสาท รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๐๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๙ - ตำบลสำโรงปราสาท รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.๐๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่องขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ (ภ.ด.ส.๓) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118 |
1 - 20 (ทั้งหมด 45 รายการ) 1 2 3
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร