องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ขอแจ้งประชาสัมพันธ์กำหนดการ #จดมิเตอร์มาตรวัดน้ำ และ #กำหนดการออกจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ เพื่อบริการพี่น้องประชาชน #ประจำเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศรายชื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบสาธารณภัยเหตุวาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
photo ตารางอ่านค่ามาตรวัดน้ำ (จดมิเตอรมาตรวัดน้ำ) และจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
photo ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
photo สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo เรื่องแจ้งดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในวันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
photo ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
find_in_page ประกาศให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เขตเลือกตั้งที่ 6 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) #สมัครรับเลือกต้ัง ⚖️ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
photo สื่อการป้องกันยาเสพเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันยาเสพติดด้วยองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาทักษะสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Functions : EF) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo ตารางอ่านค่ามาตรวัดน้ำ (จดมิเตอรมาตรวัดน้ำ) และจัดเก็บค่าน้ำประปานอกสถานที่ ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
photo แผนการปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file รวมระเบียบกฏหมายและคู่มือการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศรายชื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ประสบสาธารณภัยเหตุวาตภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 355
photo เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
photo ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ่ประชาสัมพันธ์ให้เฝ่าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจาก #โรคฮีทสโสตก (Heat stroke) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
1 - 20 (ทั้งหมด 164 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9