องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรพะยอม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่องรายชื่่อผู้ผ่านการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภพาค ก.)และ ภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file รายงานฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง รับสมัครบุุคคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
photo ขอความอนุเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียกับองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
photo โครงการ “หม่องหนี่ศรีสะเกษ ตำบลกล้วยกว้างฮักแพง แต่งกายผ้าถิ่นสามชนเผ่า เข้าวัด ใส่บาตร” ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตฯ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 126
insert_drive_file ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่งสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ด้วยกรณีเหตุพิเศษ ( ฉบับที่ 6 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
photo แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายในเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง รับแบบและยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรถเกี่ยวข้าวและรถนวดข้าว ตามข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ขอจัดส่งสำเนาประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง(ส.ถ.1/1)และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง (ผ.ถ.1/1) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 332
1 - 20 (ทั้งหมด 82 รายการ) 1 2 3 4 5