องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
insert_drive_file กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
photo ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลกล้วยกว้างหรือผู้ที่มีจิตใจศรัทธาทุกท่าน (สายบุญ) ร่วมโครงการ "หม่องหนี่ศรีสะเกษ ตำบลกล้วยกว้างฮักแพง แต่งกายผ้าถิ่นสามชนเผ่า poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
photo ขอเชิญชม "#ศึกมวยไทยต้านภัยยาเสพติด ศูนย์ อปพร.กล้วยกว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
photo ประกาศประกาศเจตนารมณ์ นโยบาลไม่รับของขวัญ No Gift Policy ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
photo ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
photo ขอเชิญน้องๆหนูๆ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ เก็บรักษาข้อสอบ ควบคุมห้องสอบและตรวจข้อสอบ สำหรับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก (ตำแน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก.) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต่างสายงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
photo ลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย" ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ขอเชิญส่งกระทงใหญ่และการแสดงเข้าร่วมประกวด ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานการจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file รายงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 20 (ทั้งหมด 109 รายการ) 1 2 3 4 5 6