info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 101
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ด้วยเหตุกรณีพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
insert_drive_file ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ด้วยกรณีเหตุพิเศษ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
insert_drive_file รายงานฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ปี2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68
insert_drive_file ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ด้วยกรณีเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview128

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่ออุปโภค บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview268
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่9 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview242
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองพาย หมู่ที่ 13 ไปหนองผัก หมู่ที่8 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview232
insert_drive_file ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแข้หมู่ที่11 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview238
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกล้วยกว้าง หมู่ที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview251

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
insert_drive_file แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview199
insert_drive_file ตัวอย่างเอกสาร online poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2560 | โดย : ผู้ดูแลระบบ | เปิดอ่าน : pageview255

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder ข้อมูลข่าวสารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

แนะนำผู้บริหาร
folder ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร