องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายสนทยา จักรศรี
รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 084-3268385
นางนฤมล กระแสสินธุ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-675-9449
นางกณัฏฐรินทร์ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-1021007
นายสมณัฌศักดิ์ สังขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0654046354
นางกณัฏฐรินทร์ เสียงล้ำ
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
โทร : 085-1021007