info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 53
เดือนนี้ 5,542
เดือนที่แล้ว 10,634
ทั้งหมด 45,530

group ฝ่ายบริหาร
นายไพบูลย์ เชื้อทอง
นายก อบต.กล้วยกว้าง
นายไพบูลย์ เชื้อทอง
นายก อบต.กล้วยกว้าง
นายชัยชนะ วรรณมนะ
รองนายก อบต.กล้วยกว้าง
นายชัยชนะ วรรณมนะ
รองนายก อบต.กล้วยกว้าง
นายชัญ ดวงนิล
รองนายก อบต.กล้วยกว้าง
นายชัญ ดวงนิล
รองนายก อบต.กล้วยกว้าง
นายประเทียง ฮิมฮง
เลขานุการนายก อบต.
นายประเทียง ฮิมฮง
เลขานุการนายก อบต.
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร