info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 30
เดือนนี้ 5,519
เดือนที่แล้ว 10,611
ทั้งหมด 45,507

folder จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง
insert_drive_file โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามน้อย หมู่ที่10 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามใหญ่ หมู่ที่4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่องประกวดราคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางบ้านกล้วยกว้าง หมู่ที่ 1 ไปตำบลจานแสนไชย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่องประกวดราคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางบ้านพอก หมู่ที่ 5 ไป บ้านขามน้อย หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุกน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับ บ้านโนนแคน หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพอกหนองแข้ หมู่ที่11 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไฮใหญ่ หมู่ที่6 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุยาว หมู่ที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามน้อย หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกล้วยกว้าง - ปรางค์กู่ ไปบ้านแดงใหญ่หมู่ที่9 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129 |
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร