องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 14
folder จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศราคากลาง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแข้ หมู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ 9 ไปฝายบ้านโนนสำโรง หมู่ที่ 7 รหัสทางหลางท้องถิ่น ศก.ถ.29-041 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพอก หมู่ที่ 5 ไปบ้านนานวน poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองคู หมู่ที่3 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270 |
insert_drive_file โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามใหญ่ หมู่ที่4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278 |
insert_drive_file โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามน้อย หมู่ที่10 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่องประกวดราคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางบ้านกล้วยกว้าง หมู่ที่ 1 ไปตำบลจานแสนไชย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่องประกวดราคาคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางบ้านพอก หมู่ที่ 5 ไป บ้านขามน้อย หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถบรรทุกน้ำ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงถนนดินยกระดับ บ้านโนนแคน หมู่ที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไฮใหญ่ หมู่ที่6 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพอกหนองแข้ หมู่ที่11 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกล้วยกว้าง - ปรางค์กู่ ไปบ้านแดงใหญ่หมู่ที่9 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 254 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามน้อย หมู่ที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250 |
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุยาว หมู่ที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 276 |
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร