องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder แผนพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file การแบ่งส่วนราชการภายในและมอบหมายหน้าที่รับความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file แผนพัฒนาบุคลากร กล้วยกว้าง 61-63 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 425
photo แผนพัฒนาโครงสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 445
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 418
insert_drive_file ข้อบังคับจรรยาข้าราชการท้องถิ่น ปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 423
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1