องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 61
folder แผนการดำเนินงาน
insert_drive_file เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file เอกสารแนบท้ายประกาศ ผด.01 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272 |
insert_drive_file เอกสารแนบท้ายประกาศ ผด.01 ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร