info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 65
folder แผนการดำเนินงาน
insert_drive_file เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file เอกสารแนบท้ายประกาศ ผด.01 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213 |
insert_drive_file เอกสารแนบท้ายประกาศ ผด.01 ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร