องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file ข้อบกพร่องการใช้ใบเสร็จรับเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ สำนักนายกรัฐมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file สรุปสาระสำคัญ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file คู่มือการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file คู่มือการใช้งาน e-PlanNACC poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file คู่มือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 373
insert_drive_file เอกสารประกอบการเสวนา เรื่่อง แนวทางการตรวจสอบ อปท. อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 381
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1