info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 19
folder แผนอัตรากำลัง
insert_drive_file ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
insert_drive_file คำสั่ง การแบ่งส่วนราชการภายในและมอบหมายหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257 |
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207 |
insert_drive_file แผนผปรับปรุงอัตรากำลัง-3-ปี-2561-2563 - ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file เรื่อง ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร