info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 140
เดือนนี้ 5,629
เดือนที่แล้ว 10,721
ทั้งหมด 45,617

folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
insert_drive_file นโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดี ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file ประกาศ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันทุจริต ปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ( พ.ศ.2562 – 2564 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140 |
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต 62-64 (อบต.กล้วยกว้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศ เรื่องรายงานการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร