messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุใช้เอกสารอะไรบ้างคะ (26 มีนาคม 2567) - เอกสารในการขอขึ้นทะเบียนมี ดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน
3.หน้าสมุดบัญชีธนาคาร
ตอบคำถามแล้ว 1 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: