องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
group กองช่าง
นายพุทธชาติ โนนกอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 080 163 5995
นายดิเรก แก้วจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพุทธชาติ ป้องชาลี
ผช.นายช่างเขียนแบบ
นายอิทธิพล บัวบาล
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวสิวพร วงค์ขึง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจรูญ พงษ์ศรีดา
คนงานทั่วไป
นายวีระ บุญร่วม
พนักงานผลิตน้ำประปา