องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 30
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(12) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(11) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(10) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(9) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(8) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(7) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(6) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(5) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(4) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(3) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(2) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 226 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(1) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 231 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
นายสายัณต์ ดวงนิล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 081-321-1662
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
โทร : 065-636-3221
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร