info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 34
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20 |
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(1) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(2) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(3) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(4) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(5) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(6) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(7) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(8) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(9) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(10) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(11) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(12) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163 |
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร