info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 49
เดือนนี้ 5,538
เดือนที่แล้ว 10,630
ทั้งหมด 45,526

folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(1) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(2) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(3) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(4) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(5) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(6) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(7) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(8) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(9) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(10) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(11) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเด(12) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109 |
insert_drive_file แผนรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
insert_drive_file ผลการสรุปจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8]
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 102 |
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายไพบูลย์ เชื้อทอง)
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
(นายทวี รักษา)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร