ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองคู หมู่ที่ 3 เส้นทางไปหนองคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง