ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง