ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง