ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง