ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง