ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์เกษตร เลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง