ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริมนมปิดภาคเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง