ชื่อเรื่อง : จ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV หมู่ที่ 2,7,12,9,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง