ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คลล.เทคอนกรีตทับหลังท่อ บ้านบุยาว หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง