ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง
รายละเอียด : เนื่องจาก...ในช่วงเมษายน - พฤษภาคม 2566 ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการส่งผลให้อาหารมีโอกาส บูด เสียได้ง่าย และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดภาวะโรคอุจจาระร่วง พบมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี.... .....ลักษณะของโรคอุจจาระร่วง เป็นภาวะที่มีการถ่ายอุจจาระเหลว 3 ครั้ง/วัน หรือถ่ายมากกว่าหรือถ่ายมีมูกเลือดอย่างน้อย 1 คร้ัง อาเจียนบ่อย กินอาหารไม่ได้ กระหายน้ำกว่าปกติ มีไข้สูง.... .....ดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายโรคอุจจาระร่วงควรปฏิบัติ ดังนี้....????️???? 1️⃣ รับประทานอาหารร้อน สะอาดปรุงสุกใหม่ๆ 2️⃣ ช้อนกลาง ใช้ช้อนกลางตักอาหารใส่จานตนเอง 3️⃣ ล้างมือให้สะอาด ก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าส้วมทุกคร้ัง
ชื่อไฟล์ : rHY8xkcTue90603.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้