ชื่อเรื่อง : ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : ขอเชิญเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดหรือ https://itas.nacc.go.th/go/eit/fgs0ge
ชื่อไฟล์ : 9OBDx2AMon74156.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้