ชื่อเรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ

ชื่อไฟล์ : PLokK8DWed81454.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้