ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง เรื่องรายชื่่อผู้ผ่านการสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภพาค ก.)และ ภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
รายละเอียด : ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
ชื่อไฟล์ : dJVU2q7Mon42644.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้