ชื่อเรื่อง : โครงการ “หม่องหนี่ศรีสะเกษ ตำบลกล้วยกว้างฮักแพง แต่งกายผ้าถิ่นสามชนเผ่า เข้าวัด ใส่บาตร” ประจำปี 2565
รายละเอียด : “โครงการหม่องหนี่ศรีสะเกษ ตำบลกล้วยกว้างฮักแพง แต่งกายผ้าถิ่นสามชนเผ่า เข้าวัด ใส่บาตร” ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ วัดป่าดอนแก้วห้วยวะ บ้านโนนสำโรง ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เวลา 07.00-08.30 น. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และสร้างค่านิยมการสวมใส่ผ้าไทยพื้นถิ่นในชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม
ชื่อไฟล์ : 1P5ITncMon15541.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้