ชื่อเรื่อง : แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 ประจำปีภาษี 2565

ชื่อไฟล์ : FA8yMy3Wed111515.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้