ชื่อเรื่อง : ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่งสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ด้วยกรณีเหตุพิเศษ ( ฉบับที่ 6 )
รายละเอียด : แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 แห่ง ( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วยกว้าง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรพะยอม) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม - 29 ตุลาคม 2564 รวมจำนวน 4 วันทำการ และทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564
ชื่อไฟล์ : Xr8o90STue95923.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้