ชื่อเรื่อง : ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ด้วยเหตุกรณีพิเศษ
รายละเอียด : แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วยกว้าง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามใหญ่ ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรพะยอม) ตั้งแต่วันที่ 2-20 สิงหาคม 2564 รวมจำนวน 14 วัน ทำการ และทำการเปิดการเรียนการสอนปกติ ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : 9upikiuThu91805.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้