ชื่อเรื่อง : สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
รายละเอียด : การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำลังแพร่ระบาดและได้พบผู็ติดเชื้อ จำนวน 1 ราย องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง จึงขอปิดการให้บริการประชาชน ตั้งแต่วันที่ 19-25 กรกฎาคม 2564 เป็นเวลา 7 วัน
ชื่อไฟล์ : BbNKQAiMon14357.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้