ชื่อเรื่อง : ปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ด้วยกรณีเหตุพิเศษ
รายละเอียด : ขอปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วยกว้าง ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรพะยอม) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ตั้งแต่วันที่ 19-30 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 และทำการเปิดเรียนการสอนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
ชื่อไฟล์ : lUseSFcMon13824.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้