ชื่อเรื่อง : ประกาศหยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ด้วยกรณีเหตุพิเศษ
ชื่อไฟล์ : nmVZsWRTue102212.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกล้วยกว้าง , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามใหญ่ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรพะยอม ) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง ตั้งแต่วันีท่ 19 - 30 เมษายน 2564 และทำการเปิดเรียนการสอนตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564