info_outline ข้อมูลการติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
กล้วยกว้าง
อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

 

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สนง.กกต. จังหวัดทุกจังหวัด หรือ สายด่วนเลือกตั้ง 1444


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 175
Big Cleaning Day เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง
รายละเอียด : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดเรียน
ผู้โพส : admin
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารองค์กร
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
(นางกัลณารัตน์ บุดดีเสาร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร