องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการให้คำปรึกษา การตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40
แผนการตรวจสอบระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview324

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
โครงการ อบต.รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปี 2566 “กิจกรรม 1️⃣ อปท. 1️⃣ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
พิธิมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (เหตุวาตภัย)
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566
ประชุมพิจารณาโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566
ประชุมโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 2/2566
ประชุมโครงการเศรษฐกิจชุมชนระดับตำบล ครั้งที่ 2/2566
ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570)
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
play_arrow แหล่งท่องเที่ยว